Personvernerklæring - Anette Thaulow 

 

Sist revidert: 23.06.22

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Anette Thaulow (jeg, meg, min, mine) samler inn og behandler personopplysninger. Det er eier og daglig leder, Anette Maria Thaulow, som er behandlingsansvarlig for håndtering av personopplysninger.

I personvernerklæringen gir jeg deg informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor opplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Bruk av våre tjenester innebærer at personopplysninger overføres til land utenfor EØS. En overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjør at opplysningene som overføres, ikke er sikret et like godt beskyttelsesnivå som innenfor EØS. Du kan lese mer om dette i punktet «Personopplysninger overføres til USA».  

Kontaktinformasjon:

ANETTE MARIA THAULOW ENK.
V. Anette Maria Thaulow
Org. nr.: 925 737 038

Halfdan Wilhelmsens alle 18

3116 Tønsberg 
[email protected]

 

SÆRLIGE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

Særlige kategorier av personopplysninger er typer av personopplysninger som er regnet for å være særlig sensitive og beskyttelsesverdige. De særlige kategoriene av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. 

Etter personvernforordningen er utgangspunktet at behandlingen av denne typen personopplysninger er forbudt. Det er likevel lov til å behandle disse opplysningene, dersom man har et unntak fra forbudet. Eksempler på unntak kan være samtykke fra den som får personopplysningene sine behandlet eller at det er nødvendig å behandle opplysningene for å beskytte vitale interesser.

Jeg behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger. Jeg har likevel ikke kontroll over hvilke opplysninger du velger å gi når du er i kontakt med meg. Hvis jeg mottar særlige kategorier av personopplysninger fra deg på en måte som gjør at opplysningene lagres, for eksempel i et fritekstfelt, i en spørreundersøkelse eller på e-post, vil opplysningene slettes så snart som praktisk mulig.

 
DINE RETTIGHETER

Da GDPR trådde i kraft i Norge i juli 2018, ble det påbudt for norske aktører å informere om bruk av data og personopplysninger. Les fullstendig oversikt over dine rettigheter hos Datatilsynet.

 • Du har rett til å få innsyn i og retting av alle opplysninger jeg har lagret om deg, dersom noe ikke stemmer.
 • Du har rett til å be meg slette eller begrense behandlingen av dine personopplysninger
 • Du har rett til å protestere mot en behandling av dine personopplysninger

 

HVEM JEG BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM

Jeg behandler personopplysninger om:

 • Besøkende på nettsiden
 • Kunder og potensielle kunder
 • Kontaktpersoner hos mine samarbeidspartnere og leverandører

 

NÅR PERSONOPPLYSNINGER REGISTRERES

For at du skal kunne benytte mine tjenester er jeg nødt til å registrere dine personopplysninger. Når og hvordan dine personopplysninger registreres avhenger av din kontakt med meg. Jeg registrerer dine personopplysninger blant annet i disse tilfellene:

 • Når du deltar på webinar
 • Når du besøker nettsiden
 • Når du melder deg på og deltar på kurs
 • Når du kontakter meg på e-post, telefon eller sosiale medier
 • Når du melder deg på e-postlista, og når du åpner e-posten 

 

 

FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG

Jeg behandler opplysninger om deg til ulike formål og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at jeg skal kunne tilby deg mine produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold som f.eks. en «freebie» og for at jeg skal kunne markedsføre mine produkter og tjenester.

Livesendinger, webinar og gruppecoaching

Dersom du deltar på livesendinger vil opplysninger du oppgir lagres i form av lyd, bilde, navn og chatmeldinger, og kan publiseres på kursportalen. Deltagere blir informert om opptaket på forhånd. Formålet med behandlingen er å gjøre det mulig å levere avtalte produkter og tjenester til deg. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b.

Disse personopplysningene vil i utgangspunktet lagres så lenge kursportalen er aktiv, så lenge innholdet i livesendingen er relevant, eller til du ber om at en særlig kategori personopplysninger blir slettet. 

Nyhetsbrev og markedsføring

Dersom du velger å motta nyhetsbrev fra meg registreres din e-postadresse. Jeg registrerer anonymisert data om hvor mange nyhetsbrev som åpnes og hvor mange som trykker på linker i epostene. Disse dataene brukes for å tilpasse fremtidig innhold. 

Formålet med å sende nyhetsbrev, er å gi informasjon om og å markedsføre mine produkter og tjenester til kunder og potensielle kunder. Behandlingsgrunnlaget er min berettigede interesse av å markedsføre direkte mot personer som viser interesse i min bedrift og mine produkter. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f.

Kundekommunikasjon

Jeg behandler personopplysningene dine når du er i kontakt med meg på e-post, telefon eller i sosiale medier. Når du er i kontakt med meg behandles normalt personalia og kontaktopplysninger, i tillegg til de personopplysningene du oppgir i forbindelse med dialogen vår. 

Formålet med behandlingen er at jeg skal kunne behandle henvendelser knyttet til mine tjenester og produkter, eller ditt kundeforhold med meg. Behandlingsgrunnlaget er min berettigede interesse av å kunne kommunisere på en enkel og effektiv måte med mine kunder og potensielle kunder.  

Kundedialog slettes som hovedregel 3 år etter kundeforholdet er avsluttet. Dette fordi dialogen er av betydning for eventuelle rettslige krav som kan oppstå som følge av avtaleforholdet mellom oss.  

Dialog med potensielle kunder slettes som hovedregel 6 måneder etter siste dialog. Dersom det foretas et kjøp, regnes dialog som knytter seg til mine produkter og tjenester for å være kundedialog. Dette kan for eksempel være spørsmål om kursinnhold eller forventet resultat.

 
HVILKE PERSONOPPLYSNINGER JEG SAMLER INN OG HVORDAN DE SAMLES INN

Ingen personopplysninger, som navn, e-postadresse eller lignende, samles inn automatisk når du besøker min nettside.

Derimot samles deler av ikke-personlig informasjon og brukerstatistikk inn anonymt, ved bruk av Google Analytics, Meta Business Manager osv. Dette er kun informasjon om hvilke undersider du besøker, hvor lang tid du bruker på de ulike sidene, hvilke trafikkilder du kommer fra, osv. Denne informasjonen deles ikke videre med andre.

Personlige opplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, andre opplysninger du velger å oppgi) samles kun inn i de tilfellene der du aktivt har oppgitt opplysningene, ved å f. eks. sende meg en mail, ta kontakt via sosiale medier, eller kjøpe et produkt eller tjeneste, og behandles da kun med lovlig grunnlag - for eksempel fordi jeg er forpliktet til å dele informasjonen, eller fordi jeg har fått din tillatelse til å lagre den. 

Hvis du melder deg på nyhetsbrevet, ved å f. eks. takke ja til å motta noe gratis fra meg (et digitalt produkt eller delta på et gratis webinar eller lignende), vil det stå tydelig oppgitt at du melder deg på e-postlisten. Også her må du aktivt oppgi navn og e-postadresse, dette samles ikke inn automatisk. Hvis du er påmeldt nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av ved å klikke på en link i mailen, og be om at opplysninger om deg slettes.

Databehandlere jeg benytter

Sanntid AS er min regnskapsfører, og vil behandle informasjon om overføringer mellom meg og mine kunder og leverandører. 

Kajabi er verttjenesten for min nettside, e-postliste og kursplattform. I tillegg til å registrere cookies og ikke-personlig informasjon, behandler kajabi kjøp av mine produkter via Stripe (se nedenfor).

Stripe behandler informasjonen som er nødvendig for å foreta kjøp, inkludert dine personalia, konto- og kortnummer og så videre. Les mer om Stripe og personvern her.

Streamyard og Zoom er mine strømmeplattformer, og brukes til livesendinger, webinar og gruppecoahing. Du vil bli informert om når det gjøres opptak av slike arrangementer, og da samles det ikke inn annen personlig informasjon enn det du selv velger å dele. 

COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER

Anettethaulow.no bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Formålet med cookies er blant annet å registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk), og utvikle og forbedre nettstedet. 

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Ved å benytte nettsiden vår samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Du kan også slette eksisterende cookies.

Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

Følgende verktøy på min nettside benytter cookies:


– Google Analytics, for å spore adferd på nettsiden (som beskrevet over)
– Facebook piksel, for å spore adferd på nettsiden, og for å målrette annonsering på Facebook og Instagram
– ConvertKit, for å sende ut nyhetsbrev, som bruker cookies for påmeldingskjemaer på nettsiden
– Kajabi/Wordpress bruker cookies for hurtigbuffring av nettsiden, slik at den laster raskere

 

PERSONOPPLYSNINGER OVERFØRES TIL USA

Flere av tjenestene jeg benytter meg av holder til i USA, noe som medfører at noen av dine personopplysninger blir behandlet utenfor EØS-området. Dette betyr at enkelte av dine personopplysninger vil behandle i et område der Europeiske personvernforordninger ikke gjelder. 

Jeg har imidlertid inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører, og overføringen av personopplysninger til USA skjer i tråd med standard kontraktsklausuler vedtatt av Europakommisjonen. Dette er tiltak som sikrer at et godt personvern for den behandlingen av personopplysninger våre leverandører gjør på våre vegne.

Imidlertid er en del amerikanske selskap, deriblant mine databehandlere, underlagt lovgivning om gjør at de kan motta henvendelser fra amerikanske offentlige myndigheter med krav om å utlevere personopplysninger knyttet til bestemte fysiske personer. Slike utleveringsforespørsler skjer i tråd med amerikansk etterretningslovgivning. Innsamlingen skjer på en slik måte at det fanges opp opplysninger om flere personer enn bare den fysiske personen som er målet for innsamlingen av personopplysninger. Slike utleveringer kan jeg ikke forhindre gjennom bruk av databehandleravtaler og standard kontraktsklausuler. 

Selv om amerikanske offentlige myndigheter etter amerikansk lovgivning kan få innsyn i personopplysninger for etterretningsformål, er det ikke dermed sagt at dine opplysninger vil bli utlevert til amerikanske myndigheter, eller at de brukes aktivt dersom de skulle bli utlevert. Verken jeg eller mine leverandører kan garantere for at en slik utlevering ikke vil skje, og jeg vil heller ikke motta informasjon om en utlevering skjer. En eventuell utlevering av personopplysninger til amerikanske offentlige myndigheter innebærer at jeg ikke lenger har kontroll over personopplysningene. Jeg kan dermed ikke bestemme hva opplysningene skal brukes til eller når de skal slettes, og du har heller ikke mulighet til å utøve dine rettigheter etter personvernforordningen overfor amerikanske myndigheter.

 

HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE?

Jeg behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med innsamlingen. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter jeg å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement.

For eksisterende kunder vil personopplysninger bli lagret så lenge kundeforholdet varer og i noen tilfeller etter endt kundeforhold, dersom det anses sannsynlig at kundeforholdet vil oppstå igjen. Du kan også ta kontakt med meg og be om at all lagret informasjon om deg slettes, med unntak av opplysninger jeg er pliktig å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven. Hvis du ønsker svar på spørsmål rundt personvern eller å fremme krav om at personopplysninger om deg slettes, bes du ta kontakt via epostadressen som er oppgitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen. 

Aktuelle krav er innsyn i, korrigering, sletting eller begrensning av dine personlige data.  

 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Jeg vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på min nettside. Ved vesentlige endringer vil jeg varsle om dette.