Kjøpsbetingelser - Superfan

 

1. Innledning:

Disse vilkårene gjelder ditt kjøp av kurset "Superfan".

Superfan er et 10 ukers live gruppeprogram og onlinekurs, som har til hensikt å hjelpe deg med personlig merkevarebygging, markedsføring og mindset.

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer, minske sjansen for eventuelle misforståelser, legge grunnlaget for et godt samarbeid, og sikre at handelen skjer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning - herunder forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Vilkårene i denne avtalen medfører ingen innskrenkning av dine lovbestemte rettigheter, men er ment å framheve de rettighetene og pliktene som er viktigst i forbindelse med kjøpet ditt.

Avtalen vår består av disse vilkårene, samt andre opplysninger du har fått i forbindelse med kjøpet ditt. Alt annet dekkes av Norsk lov. 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til det som står i dette dokumentet, ber jeg deg om å kontakte meg på [email protected].

Når du kjøper Superfan regnes det som en bekreftelse på at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene.

 

2. Avtalens parter:

Selger er Anette Thaulow
c/o Anette Maria Thaulow
Halfdan Wilhelmsens alle 18
3116 TØNSBERG
Telefon: 924 35 269
E-postadresse: [email protected]
Org.nr.: NO 925 737 038 

Kjøper er deg, du som kjøper kurset Superfan.

  

3. Selve kurset:

Kjøp av Superfan inkluderer

  • 10 ukers live gruppeprogram og onlinekurs
  • Videoleksjoner i egen kursportal (Kajabi). 
  • 10 gruppesamtaler på Zoom
  • Egen app der du også kan se/lytte til kursvideoene
  • "Livstidstilgang" til alt kursinnhold
  • Lukket kursgruppe på Facebook så lenge kurset varer
  • Tilgang til alle fremtidige oppdateringer av kurset

Opptak av gruppesamtalene lastes opp i kursportalen, og blir kun tilgjengelig for deltakerne på den kohorten som du selv er en del av. Av hensyn til deltakernes personvern vil opptak av gruppesamtalene slettes fra kursportalen ca. 3 måneder etter avsluttet kurs.

 

4. Ansvar:

Jeg forplikter meg til å levere innhold og andre tjenester som beskrevet i punkt 3.

Du forplikter deg til å følge vilkårene i denne avtalen, reglene i Facebookgruppa, og ellers vanlig folkeskikk.

Verken jeg eller teamet mitt påtar seg ansvar for hvorvidt du lykkes på noen områder av din forretningsdrift som en følge av din deltagelse på kurset. 

 

5. Kommunikasjon:

Det er viktig at du melder deg inn i Facebook-gruppa, ettersom dette er vår primære kommunikasjonskanal gjennom hele programmet.

Du kan også sende meg epost, som jeg vil svare på så raskt som mulig innenfor min normale arbeidstid i ukedagene, altså fra kl 10:00 til 16:00. Jeg har imidlertid små barn og en arbeidshverdag som kan være både travel og uforutsigbar, og jeg vil derfor ha forståelse for at jeg ikke alltid kan svare øyeblikkelig. Jeg håper samtidig på din tillit til at jeg prioriterer henvendelser fra mine kunder så høyt jeg kan. 

 

6. Betaling, Angrerett og Garanti:

 

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort ved innmelding. Kvittering tilsendes fra min betalingsleverandør Stripe. Jeg aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer).

Ved delbetaling trekkes avtalt beløp automatisk, til samme tid hver måned. Det vil si at avdrag nummer to trekkes én måned etter første betaling.

Kunden forplikter seg til å betale alle avdragene av totalsummen, ved valg av delbetaling. Ved manglende dekning på konto e.l. vil Stripe (betalingsløsningen) forsøke å trekke beløpet igjen etter noen dager. Hvis betalingen fortsatt ikke går gjennom etter flere forsøk, vil det bli sendt faktura på mail for hele det resterende beløpet. I slike tilfeller vil du motta varsel på mail i forkant, og vi vil forsøke å løse situasjonen på en måte som fungerer for begge parter.

Ved kjøp gjelder normal angrerett og 14 dagers angrefrist. Kunder som angrer innen fristen, uansett grunn, får 100% refusjon.

"Livstidstilgang" betyr at du har tilgang så lenge kurset lever. Med andre ord vil du miste tilgangen din dersom jeg i fremtiden bestemmer meg for å legge ned kurset. Ved evt. nedleggelse av kurset vil du få mulighet til å laste ned kursmaterialet, før det fjernes fra kursportalen.

 

7. Betingelser for bruk:

Alt kursinnhold er beskyttet av opphavsrett. Du kan ikke bruke bilder, design, opptak eller noen deler av produktet på en måte som krenker mine rettigheter, eller som ikke er godkjent av meg.

Du kan heller ikke dele andre deltageres ytringer med utenforstående uten samtykke, for eksempel via skjermdumper eller opptak, verken fra Facebookgruppa eller gruppesamtalene. Deling av privat, sensitiv eller beskyttet informasjon utenfor gruppa kan bare gjøres med uttrykt samtykke fra den/de det gjelder.

Dette produktet er til personlig bruk. Det vil si at det ikke er lov å dele påloggingsinformasjon med noen.

Allment tilgjengelig informasjon står du fritt til å dele videre.

Jeg forventer at folk behandler hverandre med respekt og omtanke, og unngår å komme med diskriminerende, hatefulle eller unødvendig provoserende ytringer.

Jeg vil forbeholde meg retten til etter egen diskresjon å utestenge deltagere fra både Facebook-gruppa og kursportalen dersom de bryter noen av betingelsene som er beskrevet her, eller på andre måter forringer produktet for de andre deltagerne. 

 

8. Utsettelse og Avlysning:

Jeg forbeholder meg retten til å utsette aktiviteter som følge av årsaker som er utenfor min kontroll, og som det ikke er rimelig å forvente at jeg kunne forutsett.

I slike tilfeller kan det også bli aktuelt å forlenge kursperioden noe, for å unngå at aktiviteter kommer for tett på hverandre, men jeg vil ikke avlyse aktiviteter som er planlagt.

 

 

10. Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen er alltid den gjeldende, og vil finnes på min salgsside. 

 

11. Konfliktløsning:

Jeg er opptatt av at kundene mine skal være fornøyd med det jeg leverer. Om du av noen grunn er misfornøyd, ber jeg om at du sier fra så snart som mulig.

Disse vilkårene samt alle eventualiteter som ikke er dekket av dem, reguleres av norsk rett.

Ved enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, er vi begge forpliktet til å forsøke å løse problemet på laveste mulige nivå, altså med direkte forhandling mellom meg og deg. Hvis tvisten ikke løses ved forhandlinger, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Kontakt:

Anette Maria Thaulow

Tlf: +47 924 35 269

Epost: [email protected]

 

Sist endret: 11.03.2024